ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ;   ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için
gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek.Eğitim İçeriği:

• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
• ISO 19011:2002 Standardı
• Kalite Yönetimi Sistemi'nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
• Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
• Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki
• Tetkik Türleri ve Şekilleri
• Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
• Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
• Tetkik İçin Gerekli Standartlar
• Tetkikçi Özellikleri
• Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik Edilenin Sorumluluk ve Faaliyetleri
• Tetkik Planı ve Raporlanması
• Uygunsuzluk Raporlama Teknikleri
• Örnek Tetkik Uygulamaları,Değerlendirmeleri
• Baş Denetçi Sınavı


Eğitimin Süresi:
40 Saat

Katılımcı Profili:
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ;   ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:

• ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardına Bakış
• Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Şartları
• ISO 19011 Standardı
• Denetim Terminolojisi
• Denetçilerin Özellikleri
• Denetim Dokümanları
• Denetimin Planlaması
• Denetimin Gerçekleştirilmesi
• Takip Denetimleri
• Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi ve Denetim Raporunun Hazırlanması
• Çevre Etki Değerlendirme Analizleri
• Grup Çalışmaları ile Örnek Uygulamalar
• Baş Denetçi Sınavı


Eğitimin Süresi:
40 Saat

Katılımcı Profili:
ISO 14001:2004 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ;   OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:

• OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Standardına Bakış
• ISO 19011 Standardı
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
• Risk Değerlendirme Prensipleri ve Yaklaşımı
• Politika Geliştirilmesi ve Uygulanması
• Planlama
• Uygulama ve Operasyon
• Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
• İşletme İncelemesi
• Tetkik Planlaması ve Yaklaşımı
• Yerinde Onay – Yaklaşımı ve Teknikleri
• Uygunsuzluk Sorunları ve Yaklaşımı
• Grup Çalışmaları ile Örnek Uygulamalar
• Tetkikin Yapılması
• Baş Denetçi Sınavı


Eğitimin Süresi:
40 Saat

Katılımcı Profili:
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

AMAÇ;   ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre sistemin kurulması, uygulanması, sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan eğitimi vermek ve sistem için Denetçi/Baş Denetçi yetiştirmek.

Eğitim İçeriği:

• ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Şartları
• ISO 19011:2002 Standardı
• Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi'nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
• HACCP Prensipleri
• Yasal Şartların Takip Yöntemleri
• Tetkikçi Özellikleri, Çalışanların Yeterliliği
• Tetkikçiler ve Tetkik Edilenin Sorumluluk ve Faaliyetleri
• Tetkik Aşamaları ve Kapsamı
• Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar
• Tetkik Planı Hazırlanması ve Raporlanması
• Tetkik Prensipleri ve Tetkik Sırasında Göz Önünde Tutulacak Hususlar
• Uygunsuzlukları Raporlama Teknikleri
• Örnek Tetkik Uygulamaları, Değerlendirmeler
• Baş Denetçi Sınavı


Eğitimin Süresi:
40 Saat

Katılımcı Profili:
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya başlayacak veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları